Jordi de Sant Jordi, Poesies, edició crítica d’Aniello Fratta, Barcelona, Editorial Barcino, 2005 (Els nostres clàssics. Col·lecció B, 26)