Esther Corral Díaz (coord.), Guía para o estudo da lírica profana galego-portuguesa