Gerardo Pérez Barcala, A tradución galega do ‘Liber de medicina equorum’ de Giordano Ruffo