A expresión das emocións na lírica románica medieval – Coloquio Internacional