Convegno “Música i poesia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV) Documents, història, textos: noves perspectives” (Barcelona, 17-19 aprile 2024)